Login

Dommervængets historie

 

Bebyggelsen Dommervænget blev opført i 1966-67. Byggeriet bestod oprindelig af blokkene 2-28 og 32.

 

I 1997 blev blokkene 2-14 skilt fra til ejerboliger.

 

Ejendomskomplekset består herefter af 8 blokke, i alt 244 lejligheder.

 

byggeriet

 

 

De sidste ejere af ejendommen (Dommervænget 16-28 + 32) var I/S Dommervænget, hvilket var lig med Magistrenes Pensionskasse (MP) og Juristernes og økonomernes pensionskasse (DJØF), der i 1984 erhvervede ejendommen for 28 mio. kr.

 

Bebyggelsen kunne allerede i 1984 have været blevet omdannet til en andelsforening, da lejerne ved ethvert ejerskifte skal tilbydes at overtage ejendommen på samme vilkår.  De daværende lejere modtog dette tilbud skriftligt og havde en frist på 6 uger til at starte en andelsforening. Vores erfaring i dag siger os, at det ikke kan lade sig gøre!

 

Da de  ejerne  (Magistrenes Pensionskasse og DJØFs  begyndte at orientere lejerne om et renoveringsprojekt  som ville medføre en huslejestigning på ca. 900  kr  pr. måned   indkaldte beboeren  Tom Juul Andersen til orienteringsmøde den 14 marts 2 002  i beboerhuset "Trekanten". 

 

På mødet ridsede Tom de tre hovedkrav op for at købe ejendommene som andelsboligforening.

 

01) lejerne skal have stiftet en andelsboligforening

02) Der skal være mindst 1/3 af lejerne  eller 82 medlemmer af foreningen

03) Endelig skal ejenre være villige til at sælge ejendommene.

 

Han fremførte endvidere  det synspunkt at den enkelte lejer får en bedre økonomi som andelshaver ved at huslejeindbetalingerne går til  andelshaverne selv. Ved en fornuftig drift vil det  give en billigere husleje i længden.

 

Modstanden mod at stifte en andelsboligforening var stor. Men det lykkedes på mødet at nedsætte  den  første lille arbejdsgruppe.  De første forhandlinger om et muligt køb blev ført af Svend Withfelt og Tom. Et lille års tid senere kunne arbejdsgruppen udvides til en bæredygtig  gruppe.

 

På et andelsgruppemøde den 17. november 2004 blev følgende tidsplan for købet fastlagt:

 

18. november 2004: Fordeling af orienteringsskrivelse til alle beboere

24. november 2004: Møde mellem advokat og andelsgruppen

01. december 2004: Orienteringsmøde for interesserede i andelstanken

15. december 2004: Stiftende generalforsamling

 

 

I tiden fra den 15. december 2004 og til den 31. januar 2005 blev der holdt utallige møder og lavet mange beregninger.   Men trods dårlige odds og modstand fra enkelte af beboerne lykkedes det at etablere en andelsboligforening pr. 1. februar 2005 med 143 medlemmer.

 

 

 Den 1  juni  2022  er  vi  210 andelshavere 

Network Media Hjemmeside fra
Network Media