Login

HUSORDEN   FOR 
AB DOMMERVÆNGET 16-28 & 32.

 

Husordenen har til formål at gøre det muligt for beboerne at leve i fred og fordragelighed.

Den enkelte beboer er ansvarlig for, at såvel husstand som gæster overholder husordenen.

 

Affald

Husholdningsaffald, der kastes i skakten, skal være indpakket i solide poser. Pap, kemikalier,olie, glas, flasker, hård plast, metal og lign. Må ikke kastes i affaldsskakten, men skal henstilles i de aflåste skralderum ved garageanlæggene (brug kældernøglen). Glas- og flaskecontainere forefindes ved butikscentrets P-plads. De af kommunen opstillede papircontainere skal benyttes til aviser og blade, ikke pap.

 Affald må ikke anbringes på trapper, kældre, friarealer eller ved containere.

 

Storskrald

Kasserede møbler inkl. køleskab/komfur og lign. skal aleveres på kommunens genbrugsplads.

(foreningens trailer kan lånes til dette formål ved henvendelse på ejendomskontoret).

 

Altaner

Altanerne har ikke afløb, så beboerne må i tilfælde af stærk regn eller snefald selv sørge for at fjerne vandet/sneen fra altanerne. Der må ikke tørres tøj eller opstilles flyttekasser, møbler og lign., der rager op over altanbrystningens høje. Tæpper og lign. må ikke rystes fra altanerne. Der må ikke opsættes foderbrædder og lignende ud for altankasseme og vinduerne. Der må ikke udlægges brød, foderkorn, madrester og madaffald på friarealerne, idet dette tiltrækker rotter !

 Husk at altanerne er nødudgang i tilfælde af brand!

 

Små haver foran svalegangsblokkene

De små haver foran svalegangsblokkene skal vedligeholdes. Samtidig gøres hunde og katteejere, opmærksom på at disse haver ikke er hunde-/katte toiletter.

 

Cvkler. knallerter, barnevogne, klapvogne, legetøj m.m.

 

Skal anbringes i cykelstativer og de dertil indrettede kælderrum. Knallerter skal anbringes i knallertrum, barnevogne og klapvogne anbringes i barnevognsrum (cykeltrailer el. lign, skal sættes i knallertrum).

 

Fodtøj

Det er ikke tilladt at opbevare fodtøj og lignende på trappen.

 

Fyrværkeri

Fyrværkeri må kun anvendes på ejendommens område den 31. december.

 

Husdyr

Det er tilladt at holde en hund eller kat.

 

Alle husdyr skal være forsikret og registreret iht. den til enhver tid gældende lovgivning. (f.eks. hundeloven).

 

Det er ikke tilladt at holde følgende hunderacer: Mane, Alapaha blue blood bulldog, Amerikansk pitbull/staffordsshire-terrier(Amstaff), Amerikansk bulldog, Bandog, Boerboel, Boston terrier, Bull terrier, Bullmastiff Bully kutta, bullterrier/miniature bullterrier, cane corso, Dogue brasilerio, Dogue de bordeaux, Dogo argentioo, Dogo canario, Fila brasileiro, Guatamalen bull terrier, Gull terr, Irish staffordshire terrier, Mastiff, samt kridsninger mellem ovenstående indbyrdes og andre hunderacer.

 

Bestyrelsen har ret til at udvide listen såfremt folketinget vedtager en lov om lignende hunderacer.

 

Besøgende/gæster må ikke medbringe hunderacer på listen.

 

Beboere som allerede ejer en hund fra listen må beholde hunden resten af dens levetid, hvis den er registreret med ejerens navn og hundens alder, farve, køn og race på ejendomskontoret inden den 15 marts 2009.

 

Ingen husdyr må være til fare eller gene for andre beboere.

 

Hunde skal føres i snor på ejendommens arealer.

 

Hundetoilettet skal så vidt muligt benyttes, alle andre steder på ejendommens arealer skal hundens efterladenskaber straks fjernes af ejeren/føreren.

 

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i tørre- og vaskerum.

 

Det er ikke tilladt at holde krybdyr.(skildpadder undtaget)

 

 

 

Kørsel

Kørsel med motordrevne køretøjer, scooter sarmt knallerter og cykler er ikke tilladt på stier og græsarealer.

Særlig arbejdskørsel er dog tilladt.

 

Parkering

Der må kun parkeres på parkeringspladserne i de dertil afmærkede båse. Langtidsparkering af trailer, campingvogne og lignende er ikke tilladt.

Carporte skal altid være lukkede og låste.

 

Ved indkørsel til blokkene er der opsat skilte med teksten: PARKERINGSFRI ZONE, hvilket skal overholdes, Af- og pålæsning er tilladt.

(Bemærk at ejendommens veje og stier er redningsveje i tilfælde af brand, ulykker m.m)

 

Støj

Håndværkere og elektrisk værktøj må benyttes i tidsrummet kl. 09.00-19.00. (lørdag & søndag kl. 10-16). Radio fjernsyn, musikanlæg, musikinstrumenter m.v. skal dæmpes således, at de ikke er til gene for øvrige beboere, luk døre og vinduer. Færdsel på trapper og gange skal af hensyn til øvrige beboere ske så stilfærdigt som muligt.

 

Toiletter

Klude, tøj, bind, tamponer, vatpinde og lignende må ikke kastes i toilettet.

 

Ovennævnte affald skal altid emballeres solidt, inden det kastes i affaldsskakten.

 

Ved tilstopning af toiletter på grund af ovennævnte sker rensning m.v. for beboerens egen regning.

 

Køkkenvaske

Undgå at hælde smeltestof, olie samt ufortyndet afløbsrens m. v. i køkkenvaske (i stedet for afløbsrens kan bruges groft salt, som er opløst i varmt vand). 

 

Kemien i afløbsrensen er den stærke base  NaOH , og andre kemikalier, som kan ende med at skade afløb og kloak. Især de gummimembraner, der sidder i afløbsrørene inden vandlåsen, kan tage skade. Med  tiden risikerer du, at de bliver utætte – og så har du straks et helt andet problem med dit afløb. 

 

 

Undgå at lade  planterester  blive skyllet ud via vasken. De sætter sig nemt fast.

 

Der kan også bruges mekanisk rens i form af en spin håndrenser, som kan købes billigt  på et byggemarked.

 

Ved tilstopning af afløbet/faldstammen på grund af overnævnte sker rensning m.v. for beboerens egen regning.

 

Vaskeri/tørrerum

Ejendommens vaskerier må benyttes i tidsrummet 07-21.

 

Rengøring af vaskemaskiner,tørretumblere og vaskerum påhviler brugerne og skal foretages umiddelbart efter brug af vaskeriet.

Vaskerum og tørrerum er ikke opbevaringsrum for tøj m.m.

 

Drivvådt tøj skal hænges til tørre i de udendørs tørrerum.

 

 

 

 

Ejendomskontoret, Blok 28 G st. dør 1

 

Ejendomsinspektør  Michael Jørgensen   mobil 44 10 89 00

kl. 07.00 - 15.00

 

Har du efter arbejdstids ophør  brug for håndværker akut ring til

 

Roskilde Ejendomsservice  25 36 40 00

 

Så tager de stilling  til  det videre sagsforløb


 

 

Network Media Hjemmeside fra
Network Media