Login

 

Advokatfirmaet Georg Meyer (H)

Falkoner Alle 1

2000 Frederiksberg

Tlf. 33 12 24 34

CVR - nr. 20 83 54 86

 

E – mail : Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   

 

Ved salg af andel er der en række dokumenter der  udleveres  af administrationen til sælger, som så kan videresender dem til køber eller købers bank. 

 

 

01) Seneste årsregnskab

02) Centrale økonomiske oplysninger

03) Erklæring om  ændringer i nøgleoplysninger siden   generalforsamlingen.

04)  Energimærke

05)  Husorden

06) Nøgleoplysningsskema

07)  Notat om fejl og mangler

08)  Referat af seneste generalforsamling

09)  Standardbestemmelser  ved salg

10)  Uddrag af lov om andelsboliger

11)  Gældende vedtægter fra 12 juni 2018.

 

Hvad angår punkterne  01) , 04),  05),  08 ) og 11)  har sælger i prioncippet selv disse. ellers kan de også  også rekvireres via   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

 

        

                                       

                                   

              PROCEDURE VED SALG AF LEJLIGHED

 

 

1.      

Sælger kontakter følgende for indhentning af rapporter:

 

 

 El-rapport      Hoffmann   A/S  Peter Daugaard      43 29 90 00

 

 VVS-rapport     VVS Klimaservice                        46 38 44 44

 

Vurderingsrapport  Focus 2   John Bisgaard        88  17 87 01

 

 

El- og VVS-rapporter skal foreligge før vurdering af lejligheden kan finde sted.

Sælger skal  til brug for vurderingsrapporten meddele vurderingsmanden,

hvilke løsøre, der overtages af køber   samt forevise el- og vvs-rapporterne.

 

Alle rapporter med regninger skal indsendes til administrator, som betaler og

modregner udgifterne i sælgers provenu – mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Rapporterne har en gyldighed på 3 måneder – fejl og mangler kan ikke

”videresælges”, men skal udbedres af sælger inden overdragelsen!

Såfremt handelen ikke gennemføres, vil rapportudgifterne blive opkrævet hos sælger via

boligafgiften.

 

 

2. 

Sælger og køber udfylder slutseddel og indsender til administrator.

 

Originalt andelsbevis skal ligeledes indsendes til administrator enten

pr. post eller personligt.     

   

Andelsværdien af lejligheden udregnes således:

Fordelingstal x andelskroneværdi pr. seneste regnskabsår.

 

A. Dit fordelingstal er …… x ( andelskronen) : 

 

B. + evt. forbedringer  (jf. vurderingsrapport)  :   

   

C. + evt. løsøre   :          

                                  

D. - eventuelt  nedslag    :    

                                    

Købesum  (mellemregning )  :  ( A + B + C - D ) 

              

F.  Overdragelsesgebyr (betales af køber ) :      5.000,00

 

 I alt til indbetaling på foreningens bankkonto :      

  

 ( A + B + C - D  + F ) =  Total pris

 

 

Kontonummer vil fremgå af overdragelsesaftalen.

 

Indbetaling skal ske senest 14 dage før overtagelsesdagen

 

 

3.

Overdragelsesaftale udarbejdes af administrator, uanset om der er benyttet

ejendomsmægler i forbindelse med salget, idet administrators overdragelsesaftale

er gældende for handelen og for medlemsskabet af andelsboligforeningen.

 

 

4.

ALLE dokumenter (rapporter, slutseddel, godkendelse af ny andelshaver,

originalt andelsbevis) SKAL være administrationen ihænde

SENEST 1 måned før overtagelsesdagen.

 

Overholdes denne frist ikke, kan overtagelsesdagen blive rykket

minimum 15 dage.

 

 

 

5.

Overdragelsesaftale fremsendes pr. mail til sælger og køber med diverse bilag.

Sælger udskriver aftalen, underskriver og indhenter købers underskrift.

Den underskrevne aftale indsendes/scannes til administrator.

 

Såfremt der er pant i lejligheden, skal sælger anmode sin bankrådgiver,

inden 14 dage fra overtagelsesdagen, om at fremsende oplysninger

om hvilken konto salgsprovenuet kan overføres til.

 

Køber skal rådføre sig med sin bank, om overtagelse af et eventuelt

ejerpantebrev. Dette skal meddeles administrationen inden 14 dage fra

overtagelsesdagen.

 

 

6.

Køber har en frist på 14 dage fra overtagelsesdagen til skriftligt at fremkomme

med eventuelle væsentlige fejl og mangler, som ikke er nævnt i vurderingsrapporterne,

således at der kan ske et tilbagehold i sælgers provenu til eventuelt udbedring.

 

26.02.2018/adm

 

Network Media Hjemmeside fra
Network Media