De sidste ejere af ejendommen (Dommervænget 16-28 + 32) var I/S Dommervænget, hvilket var lig med Magistrenes Pensionskasse (MP) og Juristernes og
økonomernes pensionskasse (DJØF), der i 1984 erhvervede ejendommen for 28 mio. kr.

Bebyggelsen kunne allerede i 1984 have været blevet omdannet til en andelsforening, da lejerne ved ethvert ejerskifte skal tilbydes at overtage ejendommen på samme vilkår. De daværende lejere modtog dette tilbud skriftligt og havde en frist på 6 uger til at starte en andelsforening. Vores erfaring i dag siger os, at det ikke kan lade sig gøre!

Da de ejerne (Magistrenes Pensionskasse og DJØFs begyndte at orientere lejerne om et renoveringsprojekt som ville medføre en huslejestigning på ca. 900 kr pr. måned indkaldte beboeren Tom Juul Andersen til orienteringsmøde den 14 marts 2 002 i beboerhuset “Trekanten”.

På mødet ridsede Tom de tre hovedkrav op for at købe ejendommene som andelsboligforening.

01) lejerne skal have stiftet en andelsboligforening
02) Der skal være mindst 1/3 af lejerne eller 82 medlemmer af foreningen
03) Endelig skal ejenre være villige til at sælge ejendommene.

Han fremførte endvidere det synspunkt at den enkelte lejer får en bedre økonomi som andelshaver ved at huslejeindbetalingerne går til andelshaverne selv. Ved en fornuftig drift vil det give en billigere husleje i længden.

Modstanden mod at stifte en andelsboligforening var stor. Men det lykkedes på mødet at nedsætte den første lille arbejdsgruppe. De første forhandlinger om et muligt køb blev ført af Svend Withfelt og Tom. Et lille års tid senere kunne arbejdsgruppen udvides til en bæredygtig gruppe.

På et andelsgruppemøde den 17. november 2004 blev følgende tidsplan for købet fastlagt:

18. november 2004: Fordeling af orienteringsskrivelse til alle beboere
24. november 2004: Møde mellem advokat og andelsgruppen
01. december 2004: Orienteringsmøde for interesserede i andelstanken
15. december 2004: Stiftende generalforsamling

I tiden fra den 15. december 2004 og til den 31. januar 2005 blev der holdt utallige møder og lavet mange beregninger. Men trods dårlige odds og modstand fra enkelte af beboerne lykkedes det at etablere en andelsboligforening pr. 1. februar 2005 med 143 medlemmer.

Den 1 juni 2022 er vi 210 andelshavere