Sangea Boligadvokat og Ejendomsadministration

Tlf. 70220122

CVR – nr. 43531891

E – mail : ab@sangea.dk

Ved salg af andel er der en række dokumenter der udleveres af administrationen til sælger, som så kan videresender dem til køber eller købers bank.

01) Seneste årsregnskab

02) Centrale økonomiske oplysninger

03) Erklæring om ændringer i nøgleoplysninger siden generalforsamlingen.

04) Energimærke

05) Husorden

06) Nøgleoplysningsskema

07) Notat om fejl og mangler

08) Referat af seneste generalforsamling

09) Standardbestemmelser ved salg

10) Uddrag af lov om andelsboliger

11) Gældende vedtægter fra 12 juni 2018.

Hvad angår punkterne 01) , 04), 05), 08 ) og 11) har sælger i prioncippet selv disse. ellers kan de også også rekvireres via abdbestyrelse@mail.dk


PROCEDURE VED SALG AF LEJLIGHED

1.

Sælger kontakter følgende for indhentning af rapporter:

El-rapport Hoffmann A/S Peter Daugaard 46 48 02 44

VVS-rapport VVS Klimaservice 46 38 44 44

Vurderingsrapport Focus 2 John Bisgaard 88 17 87 01

El- og VVS-rapporter skal foreligge før vurdering af lejligheden kan finde sted.
Sælger skal til brug for vurderingsrapporten meddele vurderingsmanden,
hvilke løsøre, der overtages af køber samt forevise el- og vvs-rapporterne.
Alle rapporter med regninger skal indsendes til administrator, som betaler og
modregner udgifterne i sælgers provenu – mail: dsm@bkm-law.dk
Rapporterne har en gyldighed på 3 måneder – fejl og mangler kan ikke
”videresælges”, men skal udbedres af sælger inden overdragelsen!
Såfremt handelen ikke gennemføres, vil rapportudgifterne blive opkrævet hos sælger via
boligafgiften.

2.

Sælger og køber udfylder slutseddel og indsender til administrator.
Originalt andelsbevis skal ligeledes indsendes til administrator enten
pr. post eller personligt.
Andelsværdien af lejligheden udregnes således:
Fordelingstal x andelskroneværdi pr. seneste regnskabsår.
A. Dit fordelingstal er …… x ( andelskronen) :
B. + evt. forbedringer (jf. vurderingsrapport) :
C. + evt. løsøre :

D. – eventuelt nedslag :

Købesum (mellemregning ) : ( A + B + C – D )
F. Overdragelsesgebyr (betales af køber ) : 5.000,00
I alt til indbetaling på foreningens bankkonto :
( A + B + C – D + F ) = Total pris

Kontonummer vil fremgå af overdragelsesaftalen.

Indbetaling skal ske senest 14 dage før overtagelsesdagen

3.

Overdragelsesaftale udarbejdes af administrator, uanset om der er benyttet

ejendomsmægler i forbindelse med salget, idet administrators overdragelsesaftale

er gældende for handelen og for medlemsskabet af andelsboligforeningen.

4.

ALLE dokumenter (rapporter, slutseddel, godkendelse af ny andelshaver,

originalt andelsbevis) SKAL være administrationen ihænde

SENEST 1 måned før overtagelsesdagen.

Overholdes denne frist ikke, kan overtagelsesdagen blive rykket

minimum 15 dage.

5.

Overdragelsesaftale fremsendes pr. mail til sælger og køber med diverse bilag.

Sælger udskriver aftalen, underskriver og indhenter købers underskrift.

Den underskrevne aftale indsendes/scannes til administrator.

Såfremt der er pant i lejligheden, skal sælger anmode sin bankrådgiver,

inden 14 dage fra overtagelsesdagen, om at fremsende oplysninger

om hvilken konto salgsprovenuet kan overføres til.

Køber skal rådføre sig med sin bank, om overtagelse af et eventuelt

ejerpantebrev. Dette skal meddeles administrationen inden 14 dage fra

overtagelsesdagen.

6.

Køber har en frist på 14 dage fra overtagelsesdagen til skriftligt at fremkomme

med eventuelle væsentlige fejl og mangler, som ikke er nævnt i vurderingsrapporterne,

således at der kan ske et tilbagehold i sælgers provenu til eventuelt udbedring.

26.02.2018/adm